Doelgroepen


Relatie- en Gezinstherapie

Complexe gezinssituaties

Scheiding en plus-ouderschap

Ouderschapsverstoting

Opvoedingsproblematieken

Fertiliteitsproblematiek en relatie

Kinderen met diagnose in het gezin

Ouder met diagnose in het gezin

Leren Communiceren 

Individuele Therapie

Zelfzorg

Grenzen leren afbakenen

Communicatieproblemen

Omgaan met scheiding, verlies, angst

Zelfvertrouwen

Jongeren Coaching

School- studieproblemen

Zelfvertrouwen

Plaats vinden binnen het gezin, binnen de maatschappij

Omgaan met scheiding, verlies, angst

Communicatieproblemen 

ASS/ADHD/HSP begeleiding

Specifieke handvaten aanreiken om probleemoplossend te gaan werken.

Dit zowel met de kindere​n, jongeren en volwassenen, als met ouders of familie, en school.